Ημερολόγιο

MΗΝΑΣ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΡ   1 2 3 4 5 6    
ΑΠΡ 7 8 9 10 11 12 13    
ΑΠΡ 14 15 16 17 18 19 20    
Απρ 21 22 23 24 25 26 27    
ΑΠΡ/ΜΑΙ 28 29 30 1 2 3 4    
ΜΑΙ 5 6 7 8 9 10 11    
ΜΑΙ 12 13 14 15 16 17 18    
ΜΑΙ 19 20 21 22 23 24 25    
ΜΑΙ/ΙΟΥΝ 26 27 28 29 30 31 1    
ΙΟΥΝ 2 3 4 5 6 7 8    
ΙΟΥΝ 9 10 11 12 13 14 15    
ΙΟΥΝ 16 17 18 19 20 21 22    
ΙΟΥΝ 23 24 25 26 27 28 29    
ΙΟΥΝ/ΙΟΥΛ 30 1 2 3 4 5 6    
ΙΟΥΛ 7 8 9 10 11 12 13    
ΙΟΥΛ 14 15 16 17 18 19 20    
ΙΟΥΛ 21 22 23 24 25 26 27    
ΙΟΥΛ/ΑΥΓ 28 29 30 31 1 2 3    
ΑΥΓ 4 5 6 7 8 9 10    
ΑΥΓ 11 12 13 14 15 16 17    
ΑΥΓ 18 19 20 21 22 23 24    
ΑΥΓ/ΣΕΠ 25 26 27 28 29 30 1    
ΣΕΠ 2 3 4 5 6 7 8    
ΣΕΠ 9 10 11 12 13 14 15    
ΣΕΠ 16 17 18 19 20 21 22    
ΣΕΠ 23 24 25 26 27 28 29    
ΣΕΠ/ΟΚΤ 30 31 1  2 3 4 5    
ΟΚΤ  6 7  8  9 10 11  12    
ΟΚΤ 13 14 15 16  17  18 19    
ΟΚΤ 20 21 22 23 24 25 26    
ΟΚΤ  27  28 29 30          
ΝΟΕ                  
ΝΟΕ                  
ΝΟΕ                  
ΝΟΕ                  
   €/ Εβδομάδα
  €/ Εβδομάδα
   €/ Εβδομάδα
  Επίσημες Αργίες Ελλάδος
  Πανσέληνος